Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Tablou Taxe și impozite

Tablou de taxe și impozite supus dezbaterii publice


PRIMĂRIA --> Impozite si taxe --> Impozite pe cladiri

IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI

Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri

(1) Orice persoană care

are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru

acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede

diferit. 
 
(2) Pentru clădirile

proprietate publică sau privată a statului ori a unităților

administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori

în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public,

se stabilește taxa pe clădiri, care se datorează de concesionari, locatari,

titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții

similare impozitului pe clădiri. În cazul transmiterii ulterioare altor

entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință

asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relația contractuală cu

persoana de drept public.

(3) Impozitul prevăzut

la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clădiri, precum și

taxa pe clădiri prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al

comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. În

cazul municipiului București, impozitul și taxa pe clădiri se datorează către

bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea.

(4) În cazul clădirilor

care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau

folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se

stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul

de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai

mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna

respectivă.

(41) În cazul

clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere,

administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe

clădiri se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în

contract.

(5) Pe perioada în care

pentru o clădire se plătește taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe clădiri.

(51) În cazul

în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a statului ori a

unității administrativ-teritoriale se datorează impozit pe clădiri, iar în

cursul unui an apar situații care determină datorarea taxei pe clădiri,

diferența de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa pe clădiri se

compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor.
Documente pdf
TABLOU TAXE ȘI IMPOZITE

Vizualizari: 603
Data creare: 28-02-2019 12:23:38

Anunț program SIPOCA

Sipoca„Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit"- cod SIPOCA 35