-


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.


COMUNA TUTOVA


COMUNA TUTOVA

Foto
COMUNA TUTOVA

Vizualizari: 7
Data creare: 09-07-2019 12:03:33

COMUNA TUTOVA

COMUNA TUTOVA

Vizualizari: 4
Data creare: 04-07-2019 14:59:21

DECLARATIE CASATORIE FAM MOISEI - 25.06.2019

DECLARATIE CASATORIE FAM MOISEI - 25.06.2019

Documente pdf
DECLARATIE CASATORIE FAM MOISEI - 25.06.2019

Vizualizari: 5
Data creare: 25-06-2019 15:03:53

DECLARATIE CASATORIE FAMILIA BORS

DECLARATIE CASATORIE FAMILIA BORS

Documente pdf
DECLARATIE CASATORIE FAMILIA BORS

Vizualizari: 10
Data creare: 07-06-2019 11:57:44

DECLARATIE CASATORIE - FAM. BULAU - 29.05.2019

DECLARATIE CASATORIE - FAM. BULAU - 29.05.2019

Documente pdf
DECLARATIE CASATORIE - FAM. BULAU - 29.05.2019

Vizualizari: 13
Data creare: 29-05-2019 14:29:51

ANUNT SELECŢIE PARTENERI - POCU Axa prioritară 5

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare,aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, Primăria TUTOVA, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020  (POCUAxa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oric Citeste mai mult...


Documente pdf
SCRISOARE DE INTENȚIE
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT
FIŞA PARTENERULUI
GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A PARTICIPANTILOR
GRILA EVALUARE ETAPA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR
Anunt selectie parteneri

Vizualizari: 24
Data creare: 12-05-2019 12:36:49

Declaratie casatorie - familia CIOBOTARU - 10.05.2019

Declaratie casatorie - familia CIOBOTARU - 10.05.2019

Documente pdf
Declaratie casatorie - familia CIOBOTARU - 10.05.2019

Vizualizari: 18
Data creare: 10-05-2019 11:49:12

Declaratie casatorie - familia VIERU - 08.05.2019

Declaratie casatorie - familia VIERU - 08.05.2019

Documente pdf
Declaratie casatorie - familia VIERU - 08.05.2019

Vizualizari: 17
Data creare: 08-05-2019 15:10:07

DECLARATIE DE CASATORIE - 24.04.2019 - FAMILIA TARALUNGA

DECLARATIE DE CASATORIE - 24.04.2019 - FAMILIA TARALUNGA

Documente pdf
DECLARATIE DE CASATORIE - 24.04.2019 - FAMILIA TARALUNGA

Vizualizari: 23
Data creare: 24-04-2019 14:49:01

NOTIFICARE PRELUCRARE DATE

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL                Primaria Comunei Tutova colecteaza si proceseaza datele
personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului
nr 679/24.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a D
Citeste mai mult...


Vizualizari: 24
Data creare: 24-04-2019 08:34:53

IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN

Impozitul pe teren și taxa pe teren(1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.

(2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren. În cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relația contractuală cu persoana de drept public.

(3) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum și taxa pe teren prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasat terenul. În cazul municipiului București, impozitul și taxa pe teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul.

(4) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă.

(41) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe teren se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.

(5) Pe perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.


Vizualizari: 36
Data creare: 28-02-2019 12:33:22

IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI

Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri

(1) Orice persoană care

are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru

acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede

diferit. 
 
(2) Pentru clădirile

proprietate publică sau privată a statului ori a unităților

administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori

în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public,

se stabilește taxa pe clădiri, care se datorează de concesionari, locatari,

titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții

similare impozitului pe clădiri. În cazul transmiterii ulterioare altor

entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință

asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relația contractuală cu

persoana de drept public.

(3) Impozitul prevăzut

la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clădiri, precum și

taxa pe clădiri prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al

comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. În

cazul municipiului București, impozitul și taxa pe clădiri se datorează către

bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea.

(4) În cazul clădirilor

care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau

folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se

stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul

de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai

mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna

respectivă.

(41) În cazul

clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere,

administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe

clădiri se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în

contract.

(5) Pe perioada în care

pentru o clădire se plătește taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe clădiri.

(51) În cazul

în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a statului ori a

unității administrativ-teritoriale se datorează impozit pe clădiri, iar în

cursul unui an apar situații care determină datorarea taxei pe clădiri,

diferența de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa pe clădiri se

compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor.
Vizualizari: 37
Data creare: 28-02-2019 12:23:38

SECRETARUL COMUNEI TUTOVA

VIOREL DAVID
Tel: 0235 428 136
Fax: 0235 428 136

Vizualizari: 49
Data creare: 25-02-2019 10:09:14

VICEPRIMARUL COMUNEI TUTOVA

ANETA MARIN
Tel: 0235 428 136
Fax: 0235 428 136

Vizualizari: 40
Data creare: 25-02-2019 10:08:14

PRIMARUL COMUNEI TUTOVA

ION CORCIOVA
Tel. : 0235 428 136
Fax : 0235 428 136
E-mail: primariatutova@yahoo.com

Vizualizari: 41
Data creare: 25-02-2019 10:06:49

STRUCTURA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TUTOVA

 1 . Armeanu Saftica - PSD

 2 . Amarioarei Irinel - PNL

 3 . Bazgan Virgil - PSD

 4 . Calin Adrian Mihai - PNL

 5 . Craciun Ionel - PSD

 6 . Chiriac Sergiu - PSD

 7 . Tarciniu Constantin - PSD

 8 . Marin Aneta - PSD

 9 . Mocanu Maria - PSD

10. Teletin Mihaela - PSD

11. Nita Doinita - PNL

12. Stoica Gheorghe - PSD

13. Stoian Paulica - PNLVizualizari: 32
Data creare: 20-02-2019 11:05:39

Anunț program SIPOCA

Secretariatul general al Guvernului (SGG) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în calitate de partener, implementează proiectul: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit"- cod SIPOCA 35, cu aplicare națională, care se derulează începând cu 27 iulie 2018.

Proiectul dispune de un buget pentru activități în valoare totală de 1.523.666,88 lei, din care valoarea eligibilă este de 1.523.666,88 lei, valoarea neeligibilă, inclusiv TVA fiind de 0 lei. Contribuția de la Uniunea Europeană reprezintă 83,983863%, iar restul de 16,016 137% contribuția aplicantului și a partenerilor.

Scopul proiectului constă în creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local.< Citeste mai mult...

Foto
Sipoca

Linkuri externe
„Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit" - cod SIPOCA 35
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

Vizualizari: 64
Data creare: 15-02-2019 00:41:52

Comunicat de presa privind lansarea proiectului

"Infiintare centre sociale (centru de zi, cantina sociala si unitati de ingrijire la domiciliu) in comuna Tutova, judetul Vaslui"

Documente pdf
„Înființare centre sociale (centru de zi, cantina sociala si unitate de îngrijire la domiciliu) în comuna Tutova, județul Vaslui", cod SMIS 117327.

Vizualizari: 50
Data creare: 23-01-2019 09:11:26

Comunicat de presa privind lansarea proiectului

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale destinate grupului vulnerabil "persoane varstnice si imbunatatirea calitatii acestor servicii ca urmare a dezvoltarii infrastructurii sociale fara componenta rezidentiala din comuna Tutova, judetul Vaslui.

Vizualizari: 70
Data creare: 23-01-2019 09:00:19

Proiectul: Ïnfiintare, amenajare spatiu public de recreere


Acest articol vizeaza spatiul de recreere ce se va amenaja in comuna Tutova. Se pot vizualiza in format .PDF schitele digitale realizate la intocmirea proiectului

Acest proiect a fost finantat din fonduri europene, prin intermediul Agentiei pentru Finantare Investitiilor Rurale

Foto
Prima Imagine

Documente pdf
Prima imagine
A doua imagine
Imaginea a treia
Imaginea a patra
Imaginea 5

Vizualizari: 98
Data creare: 13-06-2018 09:18:43

Declaratie casatorie 31.05.2018

Declaratie casatorie Cerbu Andrei  si Arseni Madalina Marcela

Documente pdf
Declaratie casatorie Cerbu Andrei si Arseni Madalina Marcela

Vizualizari: 88
Data creare: 04-06-2018 11:05:10

Declaratie de Casatorie - 21.05.2018 - Mardare Rudolf

Declaratie de Casatorie - 21.05.2018 - Mardare Rudolf

Documente pdf
Declaratie casatorie Mardare Rudolf si Ene Madalina Elena

Vizualizari: 88
Data creare: 23-05-2018 08:43:08

Declaratie de casatorie - 02.05.2018 - Familia Ganea

Declaratie de casatorie - 02.05.2018 - Familia Ganea

Documente pdf
Declaratie de casatorie - 02.05.2018 - Familia Ganea

Vizualizari: 102
Data creare: 02-05-2018 12:08:46

Declaratie de Casatorie - 05.04.2018 - Familia Ene

Declaratie de Casatorie - 05.04.2018 - Familia Ene

Documente pdf
Declaratie de Casatorie - 05.04.2018 - Familia Ene

Vizualizari: 99
Data creare: 05-04-2018 09:52:04

Declaratie de Casatorie - 02.04.2018 - Familia Clisu

Declaratie de Casatorie a Domnului Clisu Adrian-Ciprian si a Doamnei Rachiteanu Iuliana-Alexandra

Documente pdf
Declaratia de Casatorie a sotilor Clisu

Vizualizari: 110
Data creare: 02-04-2018 14:39:10

Atributiile primarului

Conform legii 215/2001 atributiile primarului sunt urmatoarele:În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primarul  îndeplinește următoarele atribuţii, după cum urmează:

Art. 61.

(1) Primarul îndeplinește o funcţie de autoritate publică.(2) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucţiunilor cu caracte Citeste mai mult...

Vizualizari: 196
Data creare: 02-04-2018 14:04:49

Atributiile viceprimarului

Art. 61.
(1) Comunele si orasele au cate un primar si un viceprimar, iar orasele resedinta de judet, cate 2 viceprimari, alesi in conditiile legii. Viceprimarii nu pot fi in acelasi timp si consilieri.
(2) Primarul participa la sedintele consiliului local si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii.
(3) Pe toata durata exercitarii mandatului de primar, respectiv de viceprimar, contractul de munca al acestora la institutii publice, regii autonome, companii nationale, societati nationale, societati comerciale cu capital majoritar de stat sau la societatile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale sau judetene se suspenda de drept.
(4) Primarul si viceprimarul primesc, pe toata durata exercitarii mandatului, Citeste mai mult...

Vizualizari: 114
Data creare: 02-04-2018 14:03:02

EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN LOCALITATEA BADEANA DIN COMUNA TUTOVA JUDETUL VASLUI

Obiectiv

EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN LOCALITATEA BADEANA DIN COMUNA TUTOVA JUDETUL VASLUI

Finantare


Ministerul Dezvoltari Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Valoare investiţie: 585.095 lei

Caracteristici Investiţie

Lungime reţele de canalizare 1.600 m.l.
Retea colectare
2 statii pompare
Conducte de refulare 717 m.l.

Beneficiar

Satul Badeana comuna Tutova

Termen finalizare: 2019

Vizualizari: 148
Data creare: 06-02-2018 12:47:05

INFINTAREA SISTEM CANALIZARE IN LOCALITATEA COROI DIN COMUNA TUTOVA JUDETUL VASLUI

Obiectiv

INFINTAREA SISTEM CANALIZARE IN LOCALITATEA COROI DIN COMUNA TUTOVA JUDETUL VASLUI

Finantare


Ministerul Dezvoltari Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Valoare investiţie: 560.180 lei

Caracteristici Investiţie

Lungime reţele de canalizare 1.600 m.l.
Retea colectare
2 statii pompare
Conducte de refulare 1.020 m.l.

Beneficiar

Satul Coroi comuna Tutova

Termen finalizare: 2018

Vizualizari: 159
Data creare: 06-02-2018 12:41:47

MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE TUTOVA BADEANA CRIVESTI SI VIZURENI,DIN COMUNA TUTOVA,JUD. VASLUI

Obiectiv

MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE TUTOVA BADEANA CRIVESTI SI VIZURENI,DIN COMUNA TUTOVA,JUD. VASLUI

Finantare

AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE - ROMANIA (AFIR)

Valoare investiţie: 785.783 EURO

Caracteristici Investiţie

Lungimea retelei de drumuri de interes local modernizata: 4.267.37 m din care:

Satul Tutova 1.800,34 m
-Strada 6 pleaca din DN 24 pana la prima intersectie (202.97 m )
-Strada 7 pleaca de la intersectia cu strada 6 si ajunge pana la strada 11 (184.82 m)
-Strada 9 pleaca din DN 24, ajunge in strada 11 (354.13 m)
-Strada 11 pleaca de la Cimitir si Biserica cu Hramul Sf Arhangheli Mihail si Gavril si ajunge in strada 17 Citeste mai mult...

Vizualizari: 193
Data creare: 06-02-2018 11:12:08

CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA IN SATUL CRIVESTI DIN COMUNA TUTOVA, JUDETUL VASLUI

Obiectiv

CONSTRUIRE GRADINITA CU 2 SALI DE CLASA IN SATUL CRIVESTI DIN COMUNA TUTOVA, JUDETUL VASLUI


Finantare

Ministerul Dezvoltari Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Valoare investiţie: 1.068.445 lei

Caracteristici Investiţie

Este o constructie noua cu functiunea de baza gradinita cu program normal pentru doua grupe de copii, avand forma dreptunghiulara in plan,cu axa longitudinala orientata NV-SE si cu dimensiunile de 25.55m x 14.75m
Bilant teritorial
-Suprafata construita = 318.50m²
-Suprafata desfasurata = 318.50m²
-Suprafata utila = 270.90m²
-Suprafata teren = 1610.00m²

Beneficiar

Comuna Tutova, judetul Vaslui

Termen finalizare:2020

Vizualizari: 171
Data creare: 06-02-2018 10:25:30

CONSTRUIRE SCOALA CU 8 SALI DE CLASA IN LOCALITATEA BADEANA DIN COMUNA TUTOVA, JUDETUL VASLUI

Obiectiv

Construire scoala cu 8 sali de clasa in localitatea Badeana din comuna Tutova judetul Vaslui

Finantare

Ministerul Dezvoltari Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene


Valoare investiţie: 2.600.000 lei


Caracteristici Investiţie

Conform precizarilor din regulamente,constructia se incadreaza astfel:
Categoria 'C' de importanta - normala (conform H.G.nr 766/1997)
Clasa 'II' de importanta (conform Normativului P100-1/2013)
Gradul 'II' de rezistenta la foc
Bilant teritorial propus - SCOALA PRIMARA
Suprafata terenului 2430.00m²
Suprafata construita la sol 551.25m²
Suprafata construita desfasurata 1 Citeste mai mult...

Vizualizari: 178
Data creare: 06-02-2018 09:50:55

Pod peste raul Tutova, pe drumul DE 581,in comuna Tutova , judetul Vaslui

Obiectiv

Construirea unui nou pod peste raul Tutova,pe drumul DE 581,in comuna Tutova , judetul Vaslui

Finanţare

Ministerul Dezvoltari Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene


Valoare investiţie 939.570.70 lei

Caracteristici Investiţie

Construirea unui nou pod din beton armat, pe drumul de exploatatie agricola 581, cu o deschidere de 19,8 metri peste raul Tutova, avand urmatoarele caracteristici:
-Lungimea podului 28,52 m
-Lumina 19,80 m
-Latime parte carosabila 6,00 m
-Latime trotuare 2x1,00 m
-Rampe de acces mal dreapta 45,60 m
-Rampe de acces mal stang 49,60 m
-Clasa de incarcare E

Beneficiar

Comuna Tutova, judetul Vaslui

Termen finalizare: 2019

Vizualizari: 146
Data creare: 05-02-2018 12:26:03

Modernizare drumuri satesti in localitatile Tutova si Badeana, judetul Vaslui

Obiectiv

Modernizare drumuri satesti in localitatile Tutova si Badeana, judetul Vaslui

Finanţare

Ministerul Dezvoltari Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Valoare investiţie : 4.200.000 lei

Caracteristici Investiţie

Proiectul vizează modernizarea a 6.105 metri lineari strazi
->Badeana 2.638 metri lineari
->Tutova 3.467 metri lineari

Beneficiar
Comuna Tutova, judetul Vaslui


Termen finalizare: 2020

Vizualizari: 180
Data creare: 02-02-2018 09:21:10

Modernizare DC 78 Tutova-Ciortolom

Finantator :

Ministerul Dezvoltari Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene.


Valoare investitie : 2.800.000 lei

Caracteristici Investiţie:

Proiectul vizeaza modernizarea a 2,7 km drum comunal de la limita cu satul Tutova pana la limita comuna Balasesti judetul Galati.Amenajare podete acces proprietate si podete transfer apa pluviala

Termen finalizare: 2020

Vizualizari: 182
Data creare: 02-02-2018 08:25:32

Înfiinţare ditribuţie gaze naturale în localităţile Tutova și Badeana din comuna Tutova,

Obiectiv
Înfiinţare ditribuţie gaze naturale în localităţile Tutova și Badeana din comuna Tutova, judeţul Vaslui

Finanţare
Bugetul local al comunei Tutova - valoare investitie 2.600.000 lei

Caracteristici Investiţie

Proiectul vizează amplasarea reţelelor de distribuţie a gazului metan pe toate străzile din satele Tutova si Bădeana.

Beneficiari
3000 de persoane din satele Tutova și Bădeana.

Termen de implementare
2011-2018

Vizualizari: 182
Data creare: 15-01-2018 13:24:29

Modernizare străzi în localitatăţile Tutova și Bădeana, comuna Tutova, judeţul Vaslui

Obiectiv

Modernizare străzi în localitatăţile Tutova și Bădeana, comuna Tutova, judeţul Vaslui

Finanţare

Bugetul local al comunei Tutova 100%.
Valoare investiţie 500.000 lei.

Caracteristici Investiţie

-> Proiectul vizează modernizarea a 700 metri lineari străzi, rigole betonate.
-> Strazi propuse pentru modernizare:
--> strada secundară 1/2 - pleacă din DN24 și ajunge la Tanase Ion.
--> strada secundară numărul 34 - sat Tutova - pleacă din DN24 și ajunge la Rotaru Maricel;
--> starada secundară numărul 26 - sat Bădeana - pleacă de la Croitoru Ionel și ajunge la Scrutaru Petrișor;
--> strada secundară 1/1 - sat Bădeana - p Citeste mai mult...

Vizualizari: 196
Data creare: 15-01-2018 13:09:36

Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite

Obiectiv

Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Ciortolom, comuna Tutova,judeţul Vaslui,suprafaţă 51.20 hectare.

Finanţare

Ministerul mediului prin Administraţia Fondului pentru Mediu - 2.600.000 lei
Finaţat 100% din bugetul Administraţia Fondului pentru Mediu.

Caracteristici Investiţie

->îmbunatăţirea condiţiilor de mediu prin diminuarea valorilor extreme ale temperaturii si uscăciunii solului;
-> obţinerea de masă lemnoasă;
-> spor de producţie agricolă pe terenurile limitrofe;
-> investiţie pe o durată de 4 ani cu posibilitatea de prelungire în cazul calamităţilor naturale.

Beneficiari Citeste mai mult...

Vizualizari: 173
Data creare: 15-01-2018 12:32:20

Colectarea selectivă a deșeurilor la Tutova cu impact și aplicabilitate regional pe termen lung

Colectarea selectivă a deșeurilor la Tutova cu impact și aplicabilitate regional pe termen lung

Obiectiv

Colectarea selectivă a deșeurilor la Tutova cu impact și aplicabilitate regional pe termen lung :

-> creșterea cantităţii colectate selectiv cu cel puţin 60%;
-> creșterea cantităţii de deșeuri reciclabile colectate cu cel puţin 80% ;

-> reducerea cantităţii de deșeuri depozitate necontrolat cu cel puţin 40%;
-> reducerea cantităţii de deșeuri biodegradabile depozitate la gropile neconforme din comuna Tutova cu cel puţin 50%.

Finanţare
PHARE 2005 117.000 euro din care :
-> 80% UE (fonduri europene nerabursabile);
-> 20% bugetul local al comunei Tutova. Citeste mai mult...

Vizualizari: 171
Data creare: 15-01-2018 12:18:08

Extindere reţea de canalizare în localitatea Tutova, comuna Tutova, judeţ Vaslui

Obiectiv

Extindere reţea de canalizare în localitatea Tutova, comuna Tutova, judeţ Vaslui

Finanţare
Ministerul mediului - Administraţia Fondului pentru Mediu (AFPM)

Valoare totală a proiectului 1.991.191 lei din care :
-> 75% bugetul AFPM;
-> 25% bugetul local al comunei Tutova;

Caracteristici Investiţie

Conducte PVC, DN250mm, SN4 : 7.495 ml ;
Staţii pompare : 2 bucati ;
Conducte de refulare din staţiile de pompare DN 160mm : 1015 ml ;

Beneficiari
1000 locuitori

Termen de implementare 2013 - 2017.
Proiect finalizat și dat folosinţă la data de 20 Februarie 2017.

Vizualizari: 149
Data creare: 15-01-2018 11:22:26

Alimentare cu apă satele Tutova și Ciortolom

Obiectiv : Alimentare cu apă satele Tutova și Ciortolom

Finanţare
Prin Guvernul României - ordonanţa 7 / 2006
Valoare invesţitie : 959.900 lei

Caracteristici Investiţie
->Prin proiect se realizează un foraj la adâncime de 150m;
->Rezervor de înmagazinare volum 200 metri cubi 1 bucată;
->Grup pompare 1 bucată;
->Reţele distribuţie 15 km;
->Staţie tratare-clorinare;

Beneficiari

Beneficiari proiect alimentare cu apă :
->satul Tutova (1500 locuitori);
->satul Ciortolom (200 locuitori).

Termen de implementare

19 Noiembrie 2007 - 20 Octombrie 2010;
Recepţie finală și punere în exploatare 31 Martie 2010.

Vizualizari: 156
Data creare: 12-01-2018 13:03:18

Alimentare cu apă sat Bădeana și sisteme de canalizare-epurare în satele Bădeana și Tutova

Obiectiv : Alimentare cu apă sat Bădeana și sisteme de canalizare-epurare în satele Bădeana și Tutova, comuna Tutova judeţul Vaslui.

Finanţare

Finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României - măsura 3.2.2.

Valoare total proiect 5.878.445 lei din care :
-> buget local : 945.796 lei;
-> buget UE + Guvernul României : 4.932.649 lei.

Caracteristici Investiţie

Lungime reţele de canalizare : PVC DN200mm=9870ml;
Lungime reţele de pompare ape uzate : conducte PEID - DN75=1870ml;
Camine de vizitare Citeste mai mult...

Vizualizari: 173
Data creare: 12-01-2018 12:33:16

ATRIBUȚIILE SECRETARULUI conform Legii 215/2001- legea administrației publice locale

ATRIBUȚIILE SECRETARULUI conform Legii 215/2001- legea administrației publice locale

Art. 116. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială și subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orașului, municipiului, judeţului și al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.
(11) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupă funcţia de secretar, precum și funcţii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime în special Citeste mai mult...

Vizualizari: 247
Data creare: 24-10-2017 14:22:17

Lista cuprinzând documentele de interes public

Lista cuprinzând documentele de interes public

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Art. 5
(1)Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice și ale funcţionarului responsabil cu difuzarea i Citeste mai mult...

Vizualizari: 203
Data creare: 24-10-2017 14:04:17

Anunț program SIPOCA

Sipoca„Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit"- cod SIPOCA 35